Term : Ars Scribendi

resultaten 21 - 40 van 49
John Farndon (auteur)

Zeer informatief boek waarin je veel te weten komt over insecten: wat ze zijn en hoe ze er uit zien, hoe ze ademen, eten ... Erg leerrijk zijn de hoofdstukjes over hun levensloop en hun sociaal leven, maar vooral over hoe we ze kunnen herkennen. Daarom zijn er "zelf doen"-hoofdstukjes ingelast...

Ting Morris (auteur)
Desiderio Sanzi (illustrator)

Dit boek maakt deel uit van een nieuwe reeks boeken over dieren: Dieren allerlei. Een fris ogende reeks, mooie vierkante boeken met een zeer verzorgde lay-out. De tekeningen zijn redelijk realistisch. De boeken zijn volgens eenzelfde structuur opgebouwd. Een inleidend stukje tekst moet de lezer...

Ting Morris (auteur)
Desiderio Sanzi (illustrator)

Dit boek maakt deel uit van een nieuwe reeks boeken over dieren: Dieren allerlei. Een fris ogende reeks, mooie vierkante boeken met een zeer verzorgde lay-out. De tekeningen zijn vrij realistisch. De boeken zijn volgens eenzelfde structuur opgebouwd. Een inleidend stukje tekst moet de lezer warm...

Een van de zestien boeken over dieren om ons heen. Uiterst geschikt voor spreekbeurten voor achtjarigen. De merel is een vogel die iedereen kent en ziet en waar je beslist alles over wil weten. In dit boek kom je heel veel te weten over de levenscyclus van de merel, de verschillende habitats, de...

Zoals de andere boeken in de reeks 'Dieren om ons heen' is dit een leerrijk informatief prentenboek. Alle kinderen kennen de eend. In dit boek komen ze er alles over te weten. Ze kunnen de levenscyclus volgen van de eend, van het uitkomen van een kuikentje tot het vinden van een partner. Maar...

Ting Morris (auteur)
Desiderio Sanzi (illustrator)

De levenscyclus van de vlinder wordt uitgebreid beschreven en getoond. Van het leggen van de eitjes, de hongerige rupsen, de pop en het verschijnen van de vlinder. In kleine kaderstukjes krijg je nog extra informatie zoals 'wat zijn vlinders', 'Het lichaam van de vlinder' enzovoort, ook weer met...

Jinny Johnson (auteur)
Graham Rosewarne (illustrator)

Een introductie in de wereld van de alligator aan de hand van tekst, foto's en tekeningen. Korte hoofdstukjes van twee bladzijden beschrijven het leven van de alligator in het wild en in de dierentuin. De Chinese alligator die thuishoort in de Yangtze is immers in het wild haast uitgestorven. De...

Helen James (illustrator)

Dit informatieve prentenboek ziet er weinig doordacht uit en erg goedkoop en bezondigt zich aan het geven van te veel verschillende soorten informatie. Zowel beschrijvingen van de veranderingen in de natuur als verhalen en knutselideeën en nog veel meer komen aan bod. Het doelpubliek is niet...

Helen James (illustrator)

Dit informatieve prentenboek ziet er weinig doordacht uit en erg goedkoop en bezondigt zich aan een onoverzichtelijk amalgaam van te veel verschillende soorten informatie. Zowel beschrijvingen van de veranderingen in de natuur als verhalen en knutselideeën en nog veel meer komen aan bod. Het...

Neil Morris (auteur)
Valeria Ferretti (illustrator)

Ars Scribendi pakt uit met een nieuwe serie over geschiedenis, die 24 delen zal omvatten. Elk deeltje volgt hetzelfde stramien. ‘Prehistorie’ begint bij de oerknal en eindigt met de eerste boeren. Voorin staat een gedetailleerde tijdlijn over het ontstaan van de aarde, de evolutie van planten en...

Neil Morris (auteur)
Giacinto Gaudenzi (illustrator)

De tijdlijn voorin loopt van 8000 tot 200 v.C. We krijgen informatie over Mesopotamië, Soemerië, Babylonië, over de Hettieten, de Assyriërs, de Feniciërs, de Perzen, over Arabië en over Israël. We maken kennis met het ontstaan van de steden, met belangrijke uitvindingen zoals het schrift en het...

Neil Grant (auteur)
Giacinto Gaudenzi (illustrator)

Dit derde deeltje uit de nieuwe serie van Ars Scribendi doorloopt de geschiedenis van Egypte en van Griekenland. De tijdlijn voorin begint ca 4000 v.C. en eindigt bij het begin van onze jaartelling. In het eerste hoofdstuk wordt de vroegste Egyptische beschaving behandeld, ook de rol van de Nijl...

Vleermuizen zijn kleine, vliegende zoogdieren met een behaard lichaam en leerachtige vleugels. Er zijn zo’n 925 soorten en ze komen zowat overal ter wereld voor. Dit boek gaat voornamelijk over de dwergvleermuis, die in heel Europa thuis is. De auteur gaat dieper in op de wereld van de...

Uilen zijn roofvogels die je voornamelijk in Europa, het Midden- Oosten en Noordwest-Azië vindt. Er zijn ongeveer 167 soorten. Dit boek heeft vooral oog voor de bosuil. De auteur verschaft informatie over de uilenfamilie, geboorte, de eerste levensdagen, het verlaten van het nest, hun habitat en...

Sally Morgan (auteur)

Dit boek is verschenen in de reeks 'Dieren leven'. In dit deel staan de roofvogels centraal, meer specifiek de arenden. Tal van kleurenfoto's illustreren de leefwijze van arenden: waar je ze vindt, hoe ze opgroeien, wat ze eten, hoe ze jagen, hoe ze vliegen, hoe ze zich voortplanten, wat hun...

Sally Morgan (auteur)

Kinderen van zeven à acht jaar die zelf iets willen opzoeken over leeuwen, kunnen dat in dit eenvoudige boek al doen. Tal van onderwerpen komen aan bod: levenswijze, opvoeding, zintuigen, soorten,... Op een dubbele pagina wordt telkens een ander aspect van het leeuwenleven besproken. Dit gebeurt...

Sally Morgan (auteur)

De reeks Dieren Leven biedt klassiek opgebouwde, informatieve boeken, bedoeld voor jonge lezers. Dit boek over gorilla’s geeft een eerste kijk op het leven van deze toch wel erg indrukwekkende en met uitsterven bedreigde dieren. Het tekstgedeelte is vrij summier, het grootste stuk van de...

Sally Morgan (auteur)

Als je gefascineerd bent door walvissen moet je zeker dit boek lezen en de prachtige foto's bekijken. Hierin ontdek je alles over deze reuzen uit de diepe zeeën, zoals: hoe ze eten, zich voortplanten en zwemmen, welke verschillende walvissen er zijn en met welke gevaren ze geconfronteerd worden...

Sally Morgan (auteur)

In deze aantrekkelijk uitgegeven informatieve reeks staat telkens een ander dier centraal. Het leven van slangen wordt in korte, overzichtelijke hoofdstukken uit de doeken gedaan. De tekst is toegankelijk voor de beoogde doelgroep. Enkele woorden staan vetgedrukt en, ook al worden ze in de tekst...

Sally Morgan (auteur)

In deze aantrekkelijk uitgegeven informatieve reeks staat telkens een ander dier centraal. Het leven van vlinders wordt in korte, overzichtelijke hoofdstukken uit de doeken gedaan. De tekst is toegankelijk voor de beoogde doelgroep. Enkele woorden staan vetgedrukt en, ook al worden ze in de...

Pagina's

Subscribe to Term : Ars Scribendi