Workshops Voorlezen

Voorlezen is niet alleen plezierig, het is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Het prikkelt de fantasie en stimuleert onder meer de taal- en spraakontwikkeling en sociaal-emotionele vaardigheden. Wanneer je kindje wordt voorgelezen, maakt het bovendien op een aangename manier kennis met de wereld van de boeken. Een wereld waarvan het thuis en op school veel profijt en plezier kan hebben.

Diggie Dik, voorlezen met een klik: digitaal voorlezen

Een hands-on workshop rond digitaal voorlezen. Voor professionelen, vrijwilligers of het brede publiek.

Voorlezen, durven, doen: interactief voorlezen aan een groep kinderen

Deze workshop biedt iedereen die wil voorlezen aan kinderen in de bib, opvang, buurthuis, noem maar op... handige tips en het nodige vertrouwen om aan de slag gaan.

Kom maar dichterbij: voorlezen aan kinderen

Na deze workshop hebben ouders/grootouders/andere opvoeders geen enkele reden meer om niet voor te lezen aan hun kind.

Help! Mijn kind leert lezen!

Leren lezen met plezier. Een workshop gericht op (groot)ouders van beginnende lezertjes.