Disclaimer en privacy

Wettelijke bepalingen m.b.t. de LINC vzw websites

Deze wettelijke bepalingen hebben betrekking op alle websites van het LINC vzw (www.linc-vzw.be & www.pluizer.be). U mag de informatie op de LINC vzw websites gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. LINC vzw kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

1. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, afbeeldingen en andere items op de LINC vzw websites worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LINC vzw verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

2. Aansprakelijkheid van LINC vzw

LINC vzw streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan LINC vzw hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

3. Privacy-beleid

U kunt de LINC vzw-websites vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, projecten en diensten, zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u wilt deelnemen aan evenementen of als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrieven en mailinglijsten, moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal LINC vzw ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die LINC vzw verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van LINC vzw, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie wordt louter voor interne doeleinden verwerkt en niet doorgegevens aan derden (behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten).

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die LINC vzw over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van LINC vzw verwijderd worden. Contacteer communicatie@linc-vzw.be indien u inzage wil of voor meer info over ons privacybeleid.
Onderaan elke mailing die u van LINC vzw ontvangt vindt u een link om u uit te schrijven op onze mailinglijst.

4. Gebruik van cookies

De LINC vzw-websites maken soms gebruik van 'cookies'. Dit zijn kleine stukjes informatie die via uw browser worden doorgestuurd en bewaard op de harde schijf van uw computer of uw mobile toestel. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website (vb. uw taalkeuze). U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

5. Het vergaren van data en statistieken

Bij elk bezoek aan een website worden gegevens over de bezoekers bijgehouden op onze server. De informatie die door ons bewaard wordt is de volgende: de bezochte pagina’s, besturingssysteem, schermresolutie, geolocatie, browserversie, zoekwoorden of links waarmee de bezoeker op onze website terechtkwam, enz.
Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog beter af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends, acties en campagnes te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen.

6. Het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.