Spin

Dit boek maakt deel uit van een nieuwe reeks boeken over dieren: Dieren allerlei. Een fris ogende reeks, mooie vierkante boeken met een zeer verzorgde lay-out. De tekeningen zijn vrij realistisch. De boeken zijn volgens eenzelfde structuur opgebouwd. Een inleidend stukje tekst moet de lezer warm maken voor het onderwerp. Meteen daarna volgt de ontleding van de spin waarbij alle onderdelen worden benoemd. In de daarop volgende hoofdstukken wordt dieper ingegaan op het leven van het diertje. Hoe een spin spinnenrag maakt bijvoorbeeld. Er wordt afgesloten met een schematische voorstelling van de levenscyclus van de spin en een verklarende woordenlijst (die mij een beetje overbodig lijkt aangezien deze woorden niet vetgedrukt staan in de tekst en in de tekst zelf hadden kunnen verklaard worden). De tekst is helder en bevattelijk. De lezer krijgt een verhaal over de spin dat spannend om lezen is en niet louter droge feiten. Een aantrekkelijke nieuwe reeks dierenboeken.