Sprinkhaan

Dit boek maakt deel uit van een nieuwe reeks boeken over dieren: Dieren allerlei. Een fris ogende reeks, mooie vierkante boeken met een zeer verzorgde lay-out. De tekeningen zijn redelijk realistisch. De boeken zijn volgens eenzelfde structuur opgebouwd. Een inleidend stukje tekst moet de lezer warm maken voor het onderwerp. Meteen daarna volgt de ontleding van het dier waarbij alle onderdelen worden benoemd. In de daarop volgende hoofdstukken wordt dieper ingegaan op het leven van het diertje. Hoe de sprinkhaan zijn typische geluid maakt, bijvoorbeeld. Er wordt afgesloten met een schematische voorstelling van de levenscyclus van de sprinkhaan en een verklarende woordenlijst (die mij een beetje overbodig lijkt aangezien deze woorden niet vetgedrukt staan in de tekst en in de tekst zelf hadden kunnen verklaard worden). De tekst is helder en bevattelijk. Er worden voor jonge lezers vatbare vergelijkingen gemaakt. Over de sprong van een sprinkhaan bijvoorbeeld: als wij zo goed konden springen, sprongen wij in één keer 30 meter hoog! Een boeiend verhaal over het sprinkhanenleven en een aantrekkelijke nieuwe reeks dierenboeken!