Term : Kathleen Govaert

resultaten 1 - 1 van 1

Deze uitgave is het product van een samenwerking tussen twee hogescholen: De Arteveldehogeschool Gent en de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen. Het boek is het resultaat van projectmatig wetenschappelijk onderzoek. De inhoud richt zich tot begeleiders van kinderen van één tot vierenhalf jaar en...

Subscribe to Term : Kathleen Govaert