16+ | 2014
Abimo
ISBN 978-94-6234-232-3
NON-FICTIE , 149 p. , €29.95
gelijmd
Lijst boekhandels
tweedehands boeken

Allemaal Taal

Taal ontwikkelen en stimuleren bij jonge kinderen
Kathleen Govaert (auteur), Ine Hostyn (auteur), Ann Steverlynck (auteur), Siska Van Daele (auteur), Dietlinde Willockx (auteur) Leen Vanseveren (fotograaf)

Deze uitgave is het product van een samenwerking tussen twee hogescholen: De Arteveldehogeschool Gent en de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen. Het boek is het resultaat van projectmatig wetenschappelijk onderzoek. De inhoud richt zich tot begeleiders van kinderen van één tot vierenhalf jaar en tot al wie deze mensen coacht. Het bevat achtergrondinformatie, werkmethodes en voorbeelden. Het boek bestaat uit drie delen: 1. Taalontwikkeling en stimulering: waarin achtergrondinformatie over taalontwikkeling en taalstimulering (vanaf p. 21); en 2. Procesfiches: een uitgewerkte methode voor een coach die taalstimulering wil bevorderen (vanaf p. 54) en 3. Taalfiches: praktijkvoorbeelden en inspirerende achtergrond voor elke begeleider (vanaf p. 101 tot 132). Het is dit laatste deel dat zeer nuttig kan zijn voor peuter- en kleuterleidsters. De thema's lijken me echt praktijkgericht. Ik lees o.a: 'Stille kinderen', 'Meer dan nieuwe woorden', 'Moeilijk verstaanbare kinderen', 'Vragen stellen', 'Het is zo druk' ... 'Meertalige kinderen', 'Rituelen'. Elk thema volgt een vast schema: Welke situatie? Wat kun je doen? Hoe doe je dat concreet? De antwoorden worden geïllustreerd met praktijkvoorbeelden, gevolgd  door achtergrondinformatie. Dit boek hoort thuis in de bibliotheken van begeleidingsdiensten en lerarenopleidingen en in elke kleuterschool en peuteropvang.

Annie Beullens
Taalontwikkeling
uit de reeks: Praktijk & visie