Vos en Haas. Een ei op een ezel

Vos en Haas zijn geen onbekenden in de wereld van beginnende lezers. Binnen de reeks werden drie subreeksen ontwikkeld: Ik lees als Uil, Ik lees als Vos en Ik lees als Haas. Ze staan respectievelijk voor AVI 1 en 2, AVI 2 en 3 en AVI 3, 4 en 5. Dit boekje verscheen in de tweede subreeks.
Zoals we dat van Sylvia vanden Heede gewoon zijn, beperkt ze zich niet tot een 'gewoon' verhaal voor eerste lezers. Doorheen het ogenschijnlijk gewone verhaal, krijgen de lezers heel wat weetjes mee over kunst, maar wordt er ook duchtig met woordspelletjes gegoocheld. Doordacht en verrassend. Getuige volgende passage: "Vos kijkt. Hij ziet een schilderij op een rek. Nu snapt hij het! Uil wilde een ezel schilderen." De woordspelletjes zijn zo goed als altijd deel van grappige discussies. Vos en Haas snappen namelijk niets van de wartaal die nieuwbakken artiest Uil uitkraamt.
De vormgeving van het boek is zoals altijd overzichtelijk, wat maakt dat eerste lezers zowel aandacht kunnen schenken aan de prenten als aan de tekst. Want ook Tjong-Khing doet zijn duit in het zakje om de woordspelletjes te ondersteunen. Vrolijke prenten, een echt Vos-en-Haas-boek.