Verjaardag met taart

Dit kijk- en zoekboek vertrekt van het verjaardagsfeest van een klein konijntje. De illustraties op de cover bieden een mooi overzicht van de beginsituatie en schetsen de sfeer die Thé Tjong-Khing met behulp van schijnbaar eenvoudige technieken weet weer te geven. Als kijker krijg je meteen een overzicht van de deelnemende personages, hun verhouding tot elkaar en de handelingen die ze uitvoeren. Vanuit die achtergrond onspinnen zich op de volgende bladzijden tal van nieuwe op elkaar aansluitende, vaak humoristische situaties.
Zoals in het eerder verschenen ‘Waar is de taart?’ heeft ook dit boek geen woorden nodig om de rijkdom aan taal die de beelden oproepen weer te geven. De expressie die de illustrator in de gedragingen van de diverse dieren weet te leggen, spreekt voor zich. Wanneer je meent, nu hebben we alles gezien, blijkt er toch nog ergens een spoor te lopen dat om aandacht vraagt. ‘Verjaardag met taart’ is niet alleen een heerlijk kijk- en zoekboek dat uitnodigt om geregeld te her’lezen’. De inventieve opbouw en de aandacht voor details nodigen kinderen, al dan niet samen met volwassenen, uit tot het herkennen van diverse verhaallijnen in één geheel en het leggen van verbanden. In schoolse situaties vormt dit boek een verrijkend middel om kinderen met beperkte woordenschat plezier in lezend kijken mee te geven.