Ik wil niet kiezen tussen papa en mama

Jongens en meisjes vertellen over de echtscheiding van hun ouders.

In elf portretten vertellen voornamelijk tieners uit Nederland en Vlaanderen over hun ervaringen en gevoelens bij de echtscheiding van hun ouders. Ze vertellen over het al of niet moeilijk aanpassen aan de nieuwe partner. Opvallend is de loyauteit tegenover hun ouders. Die moeten het al erg bont maken eer de kinderen hen afvallen. De jongeren zijn eerder bang om hun ouders te kwetsen en vinden onder andere daarom de keuze voor één van beiden zo moeilijk. De taal is eenvoudige reportagestijl, nu eens direct dan weer indirect. Je voelt ook aan de manier van leven of het om Vlaamse of Nederlandse gezinnen gaat. Bij dit boekje hoort een lesbrief die kan gedownload worden. Bruikbaar in de eerste graad secundair onderwijs.