De Griekse mythen

Helden & donder en bliksem

In 2006 verscheen bij uitgeverij Lannoo ‘Helden: Griekse mythen’ en in 2007 ‘Donder en bliksem: Griekse mythen II’. Beide delen zijn nu gebundeld in één band. Helaas is de tekst met zijn vele onnauwkeurigheden en blunders letterlijk uit de vorige uitgave overgenomen. Deel I brengt in vier hoofdstukken een aantal heldenverhalen: de held Bellerophon, de tocht van de Argonauten, Theseus en de Minotauros en de Trojaanse oorlog met Achilles als hoofdspeler. In deel II worden in acht hoofdstukken de godenverhalen uit de Griekse mythologie naverteld: het oerbegin, de Olympische goden, de goden van de onderwereld, Prometheus, Dionysus en de halfgoden Perseus en Orpheus. Voor deze twee verhalencycli putte de schrijfster uit vaak weinig betrouwbare secundaire bronnen, zoals Robert Graves. De jonge lezers worden overladen met allerlei varianten van de mythen en nutteloze details. Te veel kaderteksten geven overbodige of foute informatie (bijvoorbeeld verkeerde etymologieën). De spelling is allesbehalve consequent (nu eens de Griekse, dan weer de Latijnse transcriptie). Veel eigennamen zijn foutief (bv. Sauromatians i.p.v. Sauromatiërs, Silene i.p.v. Selene, Fenecië i.p.v. Fenicië, Almathea i.p.v. Amalthea). Door het ontbreken van een namenregister is het boek als naslagwerk onbruikbaar. Het is jammer dat de schrijfster een onderwerp heeft gekozen waarvan ze kennelijk veel te weinig afweet. Erger is dat de uitgever het boek zonder enige correctie heeft heruitgegeven en niet eens vermeldt dat het om een heruitgave gaat.