Alle liedjes met een hoepeltje erom

De meest gezongen kinderliedjes van dit moment, in tekst, muziek en beeld

Dit boek is aan zijn tiende uitgave toe en terecht. Er zijn meer dan 200 minder bekende en bekende liedjes met volledige tekst en muziek in opgenomen. In een voorwoord benadrukken de samenstellers het belang van liedjes en versjes bij de taalontwikkeling van jonge kinderen. De liedjes zijn gegroepeerd naar de seizoenen en de feesten van het jaar en naar thema's die in de kleuterschool aan bod komen, o.a. verkeer, grote mensen, eten, drinken, spelen, slapen. Bij een groot aantal zijn suggesties opgenomen voor gebaren en bewegingsspelletjes. Doordat de muziek erbij staat is het mogelijk om nieuwe liedjes aan de gekende toe te voegen en er zijn er heel wat. Het boek besluit met liedjes uit de oude doos. Vooraan staan de gedichten per thema zoals ze in het boek voorkomen, achteraan is er een alfabetische inhoudstafel, een lijst van liedjes per auteur en een bibliografie.
Aan de illustraties werkten veertien verschillende illustratoren mee. Zij maken het boek ook een feest voor het oog. Dit boek is onmisbaar voor elke kleuterschool.