Term : Noé Carlain

resultaten 1 - 1 van 1
Noé Carlain (auteur)
Klaas Verplancke (illustrator)

Dit boek is een encyclopedie van nieuwsoortige dino's die iedereen zou kunnen tegenkomen. Alle dino's worden breeduit - het kan niet anders - getekend en van een soms grappige beschrijving voorzien. Er staan ook tekstballonnetjes die aanvulling geven of soms waarschuwen. Achtereenvolgens worden...

Subscribe to Term : Noé Carlain