14+ | 2004
Facet
ISBN 90-5016-434-X
FICTIE , 246 p. , €15.95
gebonden
Vind dit boek in je bibliotheek!
waar in de bibliotheek
Lijst boekhandels
tweedehands boeken

Zwartwaterstate

Catherine Fisher (auteur)

Sarah’s familie geraakte alles kwijt en nu is er een nieuwe heer van Zwartwater. Azraël geeft het in het dorp gepeste meisje echter de kans om de fouten uit het verleden recht te zetten en de schande goed te maken. Ze verwerft kennis en macht, maar betaalt een zware prijs voor zijn aanbod, een overeenkomst die een looptijd heeft van honderd jaar. Het boek bestaat uit twee delen. ‘De Prins van het Kwaad’ speelt zich ongeveer honderd jaar geleden af, ‘Het Grote Werk’ situeert zich in het heden. Toch lijkt ook het tweede deel eerder ouderwets en gedateerd, allicht door zijn situering en het onderwerp. Want wie is er nu nog bezig met alchemie en gelooft in Satan en dergelijke middeleeuwse toestanden? Het verhaal is knap geschreven in een vlotte, sfeerscheppende taal en wordt langzaam naar de ontknoping opgebouwd, waarbij een zekere spanning regelmatig de kop opsteekt, hoewel echte actie eerder ontbreekt. Als lezer heb je het echter niet gemakkelijk de aandacht erbij te houden door de vele elementen die in het verhaal verweven zitten en die onvoldoende verklaard en uitgediept worden. Het boek roept heel wat vragen op die helaas onbeantwoord blijven. Als je even verder gaat kijken dan zie je allerlei bijbelse figuren en verwijzingen en er wordt een bijna magische wereld geschapen, waarvan de functie onduidelijk is. Er komt geen echte tovenarij aan bod, maar kennis (bibliotheek) en alchemie (het veranderen van metaal in goud) zijn alomtegenwoordig. De personages zijn goed uitgewerkt, maar zijn bijna allen even mysterieus. De duivel is aanwezig in de figuur van Azraël, een tweeledig personage, wiens naam tevens verwijst naar de Engel des Doods die ziel en lichaam van elkaar scheidt bij de dood. Hij is niet monsterachtig slecht, eerder zorgzaam, doch heeft de touwtjes stevig in handen. Het is duidelijk dat Sarah aan hem haar ziel afstaat voor kennis en macht en hierdoor de kans krijgt de schande van de trotse, verschrikkelijke Trevelyans ongedaan te maken door een school op te richten. Het boek heeft een afschuwelijke en vooral misleidende kaft. Binnenin is de sfeer mysterieus, maar niet gruwelijk.

Sieglinde Duchateau
Pesten
origineel: Darkwater Hall (Engels)