Zwanen

Dierenfamilies is een mooie en met veel zorg uitgegeven serie over niet altijd voor de hand liggende dieren, voor kinderen vanaf ongeveer negen jaar. In elk van de 36 delen komt één diersoort uitgebreid aan bod. Ook al wordt er heel wat talige informatie gegeven, hetzij als tekst, als legende bij de foto’s of in de vorm van korte weetjes in de marge, toch springen vooral op de vele, prachtige en vaak paginagrote foto’s in het oog.
In vijf hoofdstukjes kom je alles te weten over zwanen. Na een algemene inleiding volgen hoofdstukjes over de dagindeling, het ruien en trekken, de levenscyclus en – niet onbelangrijk – de impact van de mens op hun habitat, aangevuld met prachige foto’s. Het boek eindigt met een verklarende woordenlijst en een register. Er wordt ook verwezen naar een aantal (Nederlandse) websites, waar je terecht kan voor nog meer info. En ook een woordje over de auteur ontbreekt niet.
Er gaat niet alleen veel aandacht naar het gedrag van het dier in kwestie, maar ook naar de manier waarop ze met elkaar omgaan. Toch een minpuntje: de (Amerikaanse) auteur beperkt zich veelal tot de in Amerika voorkomende zwanen; de Europese, Aziatische en Oceanische ondersoorten komen nauwelijks aan bod.
Net zoals de andere delen in de reeks, is dit een mooi kijkboek, met heel wat vlot geschreven tekst, in grote druk en met een ruime, open bladspiegel, wat uitnodigt tot lezen. Bovendien is dit soort boeken een grote hulp bij het maken van spreekbeurten.