Yuma

Een toekomstroman

'Yuma' is het vervolg op 'Sequoia' dat in 2010 verscheen. Maarian (of Sequioa) is nog steeds bovengronds in het Buitenland. Ze probeert tot een gesprek te komen met de mensen die het land besturen, maar het feit dat er opnieuw twee mensen uit Eden boven gekomen zijn, zorgt ervoor dat dit niet van een leien dakje loopt. Gelukkig heeft ze haar gidsen Ginko en Abbas die haar blijven steunen en die ook een aantal deuren voor haar openen. Ze ontdekt waarom de Buitenlanders zo negatief tegenover haar staan. Uit haar verontwaardiging over het verleden put ze kracht om tot het uiterste te gaan zodat ze een verzoening kan bewerkstelligen tussen de twee volkeren.
Yuma' begint met een proloog waarin op anderhalve bladzijde het verhaal van 'Sequoia' in vogelvlucht verteld wordt. Deze proloog brengt je onmiddellijk opnieuw in de sfeer van het verhaal en zorgt ervoor dat je moeiteloos de draad kan oppikken. 'Yuma' is een echt vervolg op het eerste boek en zelfs met deze proloog is dit deel niet afzonderlijk te lezen.
Het verhaal heeft het op een heel subtiele manier over macht, vooroordelen, vriendschap, verliefdheid, relaties, vertrouwen en wantrouwen. Sequoia wordt niet onterecht als 'de Wijze' beschouwd. Zij is de enige die haar vooroordelen durft loslaten en ze staat open voor hetgeen ze te horen krijgt, ook al zijn het geen fraaie verhalen. Ze slaagt er ook in haar persoonlijke belangen en bekommernissen opzij te schuiven in functie van een verzoening tussen de twee landen.
Het verhaal speelt zich opeenvolgend in de twee werelden af en geeft je zo als lezer de kans om de evolutie in elk van beide leefgemeenschappen van dichtbij te volgen.
Net zoals 'Sequoia' is dit boek heel vlot geschreven en de korte hoofdstukken zorgen ervoor dat het zeer aangenaam is om het te lezen.