Wie is er hier het dapperst?

Muis, Kikker, Slak en Mus ontmoeten elkaar aan de waterkant en vragen zich af wat ze samen kunnen doen. Kikker stelt voor om te doen wie er het dapperst is. Zo waagt elk dier zich aan iets wat voor anderen erg vanzelfsprekend lijkt, maar wat voor hem of haar een hele uitdaging blijkt. Muis zwemt een heel eind onder water, Kikker eet een volledig waterlelieblad en Slak verlaat even zijn huis om er een rondje rond te slijmen. Alleen Mus, die doet niet mee. Of toch wel. Het duurt alleen een tijdje eer de andere dieren begrijpen dat het voor de anders zo bijdehandse mus wel erg dapper is om nee te durven zeggen. Uiteindelijk vinden ze dan ook dat Mus het allerdapperst is.
Dit knap opgebouwde verhaal bevat geen woord te veel en toch worden de gedachten en gevoelens van de verschillende dieren treffend weergegeven. Daar dragen vooral de sfeervolle, paginagrote illustraties toe bij. Planten en dieren worden hier werkelijkheidsgetrouw getekend, alleen Kikker en Muis krijgen menselijke trekjes mee. Dit mooie, doordacht uitgegeven prentenboek biedt aanknopingspunten om samen te praten over durven, moed hebben en dapper zijn.