Werkboek Egyptologie

Schatten van Egypte

Dit werkboekje hoort bij het fictieve reisdagboek van een zekere Emily Sands. Eind 1926 vertrok die Engelse dame zogenaamd op expeditie naar Egypte. Daar ging ze op zoek naar het graf van Osiris. Enkele maanden later verdween ze op mysterieuze wijze. Haar dagboek werd later door haar nichtje Joanna Sutherland aan de uitgeverij bezorgd. In 2007 verscheen dit reisverslag als jeugdboek. Het bijbehorende werkboek valt uiteen in drie delen en behandelt uitvoerig de geschiedenis, het leven en de cultuur en goden en religie van het oude Egypte. Achterin volgen een chronologisch overzicht en enkele bladen met illustraties bestemd om op te kleven. Een beetje jammer dat alleen de Egyptische transcriptie is gebruikt en niet de meer gangbare klassieke transcriptie: bv.: Choefoe = Cheops; Chafre = Chephren; Menkaoere = Mukerinos/Mycerinus; Psamtik = Psammetichos. Overigens heel instructief.