Weg van de angst

Wanneer het dorp Heem wordt overvallen door een brute roversbende, weten alleen Alwin, Soeten en haar broertje en zusje te ontkomen. Alwin voelt zich verantwoordelijk voor deze kinderen maar wil ook de moord op zijn vader wreken. Daarom besluit hij Soeten en haar broertje en zusje naar Veerbracht te brengen in de hoop dat ze daar veilig kunnen wachten. Onderweg krijgen ze gezelschap van Pelgrim, een vriendelijke, mysterieuze man. Maar ook in Veerbracht blijkt het onveilig te zijn. Als Alwin moet vluchten voor soldaten raakt hij Soeten, aan wie hij erg gehecht is geraakt kwijt. Vanaf dan volgt de lezer in opeenvolgende hoofdstukken de spannende weg die Alwin en Soeten los van elkaar afleggen. Daarin zitten zowel spanning als een beschrijving van het innerlijke groeiproces van de beide personages verweven. Wanneer Alwin met Pelgrim naar de koning gaat met de vraag om in te grijpen zodat de rust in het land hersteld kan worden, wordt de rol van Pelgrim duidelijker. Hij blijkt niet zomaar een onschuldige zwerver, maar eerder een nobele edele die in tegenstelling tot de koning wel orde op zaken wil stellen. Vanaf dan neemt Pelgrim zijn rol als bevrijder op en krijgt Alwin de tijd om een nieuw vrij leven op te bouwen. Of dat een leven wordt aan de zijde van Soeten op wie hij al die tijd verliefd was, blijft een vraag waarop ervaren lezers zelf een antwoord kunnen vermoeden. Dit vlot geschreven verhaal speelt zich af in de middeleeuwen. Daarvan schetst de auteur ook een duidelijk beeld. Hij stelt de omgeving levendig voor en maakt het contrast tussen goed en kwaad zo scherp mogelijk. Ook de afwisselende benadering van de personages zorgt voor vaart en spanning in het verhaal. Alwin en Soeten krijgen naarmate het verhaal vordert meer gestalte en nodigen uit tot meeleven. Pelgrim daarentegen lijkt er als personage eerder bijgehaald om het middeleeuwse karakter aan te vullen. De kaart vooraan in het boek geeft een beeld van de fictieve middeleeuwse omgeving.