Wees blij dat je geen kruisvaarder bent!

Een heilige oorlog die je liever niet voert

Dit boek probeert ons iets bij te leren over de kruisvaarders en de kruistocht van eind elfde eeuw. Dit doet het door de jonge lezertjes aan te moedigen om zich in de plaats te stellen van een kruisvaarder. Jammer genoeg maakt deze kruisvaarder geen avonturen mee. Er wordt in het boek zelfs amper stilgestaan bij hoe een kruisvaarder zijn tocht beleefde. Dit is iets wat de lezer zelf moet invullen. In een vrij droge schrijfstijl wordt slechts het hoe en het waarom van de kruistochten uitgelegd. Verschillende aspecten van (de voorbereiding op) de reis en de aflooop van de kruistocht komen aan bod, maar allemaal nogal oppervlakkig en met flauwe grapjes tussendoor. De tekeningen die hierbij zijn gevoegd om het boek toegankelijker te maken voor de doelgroep van jonge lezertjes zijn erg druk. Per dubbele pagina vind je, naast de inleidende tekst één grotere tekening en minstens vijf kleine met telkens een onderschrift. Dit is erg druk en zorgt voor een chaotisch ogende vormgeving. Dit effect wordt nog eens versterkt door het lettertype dat voor de tussentitels gekozen werd en door de karikaturale tekenstijl.
Inhoudelijk zal het boek wel correct zijn, het werd immers geschreven door een geschiedkundige. Toch vind ik het persoonlijk verwarrend dat er slechts één maal wordt gezegd dat het om paus Urbanus II gaat en in de rest van het boek wordt gesproken over paus Urbanus. Ook de getekende versie van de paus lijkt in de verste verte niet op de echte paus Urbanus II, net zoals de andere historische figuren die getekend werden niet realistisch zijn. Wat wel handig is, is het register achteraan.