Waterfall

Dit is het tweede, en tevens laatste deel van de 'Teardrop'-serie. Je dient zeker het eerste deel gelezen te hebben voor je aan dit verhaal begint.
Op het einde van het vorige verhaal, 'Teardrop', dreigden Eureka’s tranen de wereld te overspoelen en de gezonken stad Atlantis te doen herrijzen. Wanneer Eureka en haar vrienden deze tranenvloed niet kunnen stoppen, zullen al haar vrienden en de huidige wereld verdwijnen. Eureka wil dit koste wat het kost voorkomen. De weg ernaartoe is zwaar. En de tol die ze moet betalen hoog.
Liefhebbers van het eerste deel zullen ongetwijfeld hun gading hier ook vinden. Omdat het enige tijd geleden was dat ik het eerste deel gelezen had, had ik het moeilijk om terug te keren naar de mythische wereld van Lauren Kate. Ik vond het verhaal moeilijk te lezen. Niet omdat het niet vlot geschreven was, wel omdat ik voortdurend op zoek was naar de precieze toedracht van de plot. Je stelt jezelf voortdurend vragen: wie, wat, waarom, waarheen ...? Of misschien is het gewoon een verhaal dat mij niet ligt.