WateenKunst!

Twaalf toppers uit de moderne kunst.

Moderne kunst is niet altijd makkelijk te begrijpen. Maar zodra je meer weet over de kunstenaar, zijn tijd en bedoelingen komen de werken tot leven. Klaas de Jong typeert moderne kunst als een experiment, een avontuur, het verkennen van grenzen. De bedoeling van dit boek is om via twaalf portretten van belangrijke vertegenwoordigers van de moderne kunst in de laatste 100 jaar, die kunst toegankelijker te maken. Het stramien is als volgt: een portret van de kunstenaar en zijn tijd en een bespreking en afbeelding van een aantal van zijn werken in verschillende perioden van zijn leven. Er zijn niet alleen schilders bij maar ook een architect, een kunstcriticus, beeldhouwers, een webkunstenaar. Vrouwen schitteren door hun afwezigheid. Achtereenvolgens komen aan bod: Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, Marcel Duchamp, Gerrit Rietveld, Salvador Dali, Clement Greenberg, Andy Warhol, Joseph Kosuth, Joseph Beuys, Christo, Rob Scholte, Jodi. Het boek besluit met een bibliografie, een overzicht van stijlen en een verantwoording. Het geheel is een heel bruikbaar boek om kunsteducatie op school, in musea en thuis te ondersteunen.