Wat denk jij?

Antwoorden op vragen waarop grote mensen geen antwoord weten

Kinderen stellen vragen. Meestal zijn die wel te beantwoorden. Maar dan krijg je een vraag zoals ‘wat is de zin van het leven als we toch doodgaan?’ Daar heb je niet zo meteen een antwoord op. Kinderen zoeken antwoorden. Dit boek geeft geen pasklare of eenduidige antwoorden, maar zet de lezer zelf aan om over de vraag en het antwoord na te denken. De auteurs proberen een beeld te schetsen van het gedrag of het beeld dat de mens heeft in bepaalde situaties en verklaren sommige gedragingen vanuit een culturele achtergrond. Hoe vreemd het ook mag klinken, je krijgt vaak in plaats van een antwoord, zelf nog meer vragen voorgeschoteld. Op die manier ga je verder nadenken en kan je voor jezelf bepalen hoe belangrijk die bepaalde vraag is voor jou en hoever je wil gaan in het zoeken naar een voor jou bevredigend antwoord. Dit boek is vooral leuk om af en toe eens open te slaan en er willekeurig een vraag uit te lichten. Aan de keukentafel kan je hierover leuke gesprekken hebben en elkaar soms op een heel andere manier leren kennen. Je leert op deze manier je eigen mening te vormen, maar ook dat anderen soms een heel andere mening hebben die gelijkwaardig is aan die van jou. Je leert praten over abstracte onderwerpen en zet zowaar je eerste stappen op het pad van de filosofie. Dat klinkt vrij zwaar, maar het boek is echt luchtig opgevat. De illustraties in stripvorm, gecombineerd met grappige figuurtjes en tekstballonnetjes maken het allemaal goed verteerbaar. Dertig vragen over verschillende onderwerpen zoals het leven, de dood, geld, angst, vriendschap, blijdschap, vrijheid en rechtvaardigheid komen aan bod. Het zijn abstracte levensvragen, die goed geschetst worden in herkenbare en concrete situaties. Elke vraag zet je aan het denken.