Wat als?

Op originele wijze wordt in dit kleurrijke prentenboek de realiteit op kleuterniveau in vraag gesteld. Wat als tijgers niet gevaarlijk zouden zijn, zouden de mensen ze dan ook in huis nemen? Wat als spoken vuil konden worden, zouden ze dan af en toe in de was moeten? Wat als heksen geen bezem hadden, zouden ze dan op stofzuigers vliegen? Elke bedenking kent dezelfde opbouw. Eerst is er de vraag en vervolgens worden daar een korte veronderstelling en een bedenking aan gekoppeld. Kleurrijke illustraties met uitvergrote humor brengen de vraag op aanleunende bladzijden gedetailleerd in beeld. Om het kijken te stimuleren, werd aan elke veronderstelling een aantal vragen toegevoegd. Het antwoord hierop is in de illustraties terug te vinden.

Voor wie samen met kleuters in dit boek duikt, wordt snel duidelijk dat het boek meer te bieden heeft dan kijk- en leesplezier. De vragen en de interactie die daarop volgt, nodigen op speelse wijze uit tot het leggen van verbanden, tot tellen, tot vergelijken, tot benoemen, tot communiceren en misschien ook wel tot filosoferen. Stuk voor stuk vaardigheden die jonge kinderen nodig hebben om zich te ontwikkelen. Ine de Volder heeft in dit boek haar achtergrond en expertise van kleuterleidster en educatief medewerkster doelgericht geïntegreerd. Tekst en illustraties vormen een toegankelijk geheel om met jonge kinderen aan de slag te gaan.