Waar is de kleine dino?

Een groot zoek- en aanwijsboek

Dit zoek- en aanwijsboek geeft een wereld vol dinosauriërs weer. Je volgt Daan de kleine dino van het kinderdagverblijf naar de speeltuin, met mama naar de markt, naar het meertje om te zwemmen, even langs de bouwplaats waar papa werkt, naar het museum, het circus en de kermis. In de klein gedrukte tekst krijg je een aantal stimulerende opdrachtjes: tel de dino’s in de zandbak, zoek Dave en Daan, vertel welk schilderij jij het mooist vindt en wat je later wilt worden. De prenten met hier en daar kijkgaten, zijn druk en erg vol, met felle kleuren, maar dat mag wel voor dit soort boeken. Best wel grappig voor kleine dinofans.