Voor ik je loslaat

Corey en Kyra groeien samen op in het afgelegen plaatsje Lost Creek in Alaska. Ze zijn hun hele jeugd onafscheidelijk. Hun band gaat voorbij gewone vriendschap. Corey is niet alleen Kyra's beste, maar ook haar enige vriendin. Sinds Kyra de diagnose manisch-depressief gekregen heeft, wordt ze door de dorpelingen als een freak aanzien. Niemand neemt de tijd haar te begrijpen en ze wordt gemeden door iedereen. Als Corey verhuist, valt het afscheid dan ook heel zwaar. Maar Corey belooft haar vriendin op te zoeken zodra ze kan. Een paar dagen voordat Corey terugkeert naar Lost Creek, krijgt ze bericht van Kyra's overlijden. Kyra is dood aangetroffen - drijvend onder het ijs. Corey is in alle staten. Ze kan niet geloven dat haar Kyra zelfmoord heeft gepleegd, zoals door iedereen beweerd wordt. Kyra zou op haar wachten. En zij zou haar bezoeken. "Ze beloofde dat ze op me zou wachten, met woorden die in mijn geheugen zijn gegrift en een tedere aanraking die ik nog kan voelen." Wat was er misgegaan? Corey reist naar haar geboortedorp om afscheid te nemen van haar beste maatje. Maar dat kan ze niet voordat ze te weten is gekomen wat er écht met Kyra is gebeurd. Meteen bij aankomst in Lost Creek merkt ze al dat niets meer is als vroeger. De dorpelingen, die ze eens als haar familie beschouwde, benaderen haar als een buitenstaander. Ze krijgt van niemand informatie over het overlijden van Kyra en krijgt meer en meer het gevoel dat men iets verborgen houdt. In de langgerekte duisternis en bittere koude van de Canadese winter gaat Corey op zoek naar de antwoorden om de onverwachte dood van haar vriendin te verklaren.

Het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van Corey. Het speelt zich af in het heden maar er zijn ook grote vertellingen uit het verleden. Via flashbacks van Corey en brieven van Kyra komen we meer te weten over hun relatie en de psychische problemen waarmee Kyra worstelde. Haar manische periodes worden op een zeer begrijpelijke manier omschreven. De onweerstaanbare drang tot creëren, die zo typerend was voor haar zwarte periodes, lijkt haar ondergang te worden. Wat als die drang al het andere overneemt? Wat als je niet anders meer kan? De emotionele eenzaamheid en de totale uitputting die Kyra ervaart op haar creatieve eiland worden door Nijkamp heel helder omschreven. Het Canadese winterlandschap en de eeuwige nacht benadrukken de dreigende sfeer waarin Corey terecht komt zodra ze vragen begint te stellen. De dorpelingen zijn niet van plan hun geheim met een buitenstaander te delen. Een spannend emotioneel verhaal waarin angst voor het vreemde en onbekende centraal staat. Jammer genoeg nog steeds een actueel thema. Anders dan bij '54 minuten' verscheen 'Voor ik je loslaat' eerst in het Nederlands vooraleer de Engelse vertaling 'Before I let go' op de markt kwam.