Vogelgeluiden bij water en weide

Na ‘Vogelgeluiden in het bos’ en ‘Vogelgeluiden in de tuin’ is er een volgende uitgave met ‘Vogelgeluiden bij het water en weide’. Dit deel kent dezelfde opbouw als de eerder verschenen boekjes. Twaalf bekende en ook minder gekende vogels worden op dikke kartonnen in elkaar overlopende pagina’s voorgesteld. De linkerpagina geeft onder de Nederlandse de Latijnse naam en vervolgens beknopte informatie in een duidelijke taal, waarin moeilijke begrippen verklaard worden. Vindplaats, voedsel, nest, eieren, uiterlijk en lengte zijn de steeds terugkerende rubrieken. De rechterpagina bevat een fotografische voorstelling van de vogel, aangevuld met een interessant weetje, gekaderd in een sfeervolle achtergrond die zijn natuurlijke omgeving voorstelt. Daarnaast is er het paneel waarin de afbeeldingen van de twaalf vogels in cirkelvormige uitsparingen zijn afgedrukt. Door er op te drukken kan je het geluid van de specifieke vogel beluisteren. Deze geluiden zijn helder en komen voor wie vertrouwd is met deze vogels zuiver en herkenbaar over. Op de achterflap vind je in kleine letters een aanwijzing om de batterijen te vervangen en eveneens de vraag om het boek niet bij het gewone huisafval te gooien maar om het naar een inzamelpunt te brengen. Het boek werd gemaakt in samenwerking met de Wildfowl & Wetlands Trust, een invloedrijke Britse vereniging die overal ter wereld natte natuurgebieden beschermt met het oog op mens en dier. Het geheel wekt wellicht vooral belangstelling bij wie al als vanzelfsprekend oog heeft voor vogels in hun natuurlijke omgeving. Maar misschien bereikt de informatie dankzij de verzorgde uitgave met ingebouwde geluiden wel een breder publiek.