9+ | 2007
Leopold
ISBN 978-90-258-5088-3
FICTIE , 122 p. , €13.95
gebonden
Vind dit boek in je bibliotheek!
waar in de bibliotheek
Lijst boekhandels
tweedehands boeken

Vluchtroute New York

Martine Letterie (auteur)

Dit verhaal speelt zich af in de jaren rond de vorige eeuwwisseling, 1905. Lisa is nog maar net naar Rotterdam verhuisd, als ze door Avram met zijn zusje Hanna in contact gebracht wordt. Hanna en Avram zijn twee van de duizenden Roemeense joden die via Rotterdam naar New York vluchten. Doordat Hanna ziek is, moet ze achterblijven als de rest van haar familie op een schip van de Holland Amerika Lijn naar New York vertrekt. Het huis waar Hanna achterblijft, hoort bij Motefiore, een stichting die vluchtelingen helpt. Avram smeekt Lisa of ze voor Hanna wil zorgen. Hij wil vooral dat Lisa ervoor zorgt dat Hanna eens ze beter is ook de reis naar Amerika maakt. In werkelijkheid lijkt dat een onrealistische opdracht. In dit verhaal echter, lukt het Lisa om elke onoverkomelijke struikelblok uit de weg te ruimen. In haar nawoord situeert de auteur het verhaal in de geschiedenis en licht ze toe hoe haar boek tot stand kwam. Het moest een boek over de geschiedenis van Rotterdam worden maar al heel snel was iedereen het erover eens dat het over de Holland Amerika Lijn zou gaan. Deze scheepvaartmaatschappij organiseerde tussen 1880 en 1925 reizen voor landverhuizers vanuit verschillende plaatsen in Europa via Rotterdam naar New York. Tussen 1900 en 1910 was er een golf van Roemeens-joodse vluchtelingen. In hun land waren ze rechteloos en werden ze in hun bestaan bedreigd door haat tegen joden. Ze vluchtten naar Rotterdam en probeerden daar aan boord te komen van één van de schepen van de Holland Amerika Lijn. In 1883 werd in Rotterdam de stichting Montefiore opgericht. Zij hielpen Roemeense joodse vluchtelingen. In Rotterdam worden ze door Montefiore verzorgd en zonodig van passagebiljetten voorzien. In dit kader spelen de belevenissen van Lisa, Avram en Hannah zich af. In haar boek verwerkte de auteur een grote hoeveelheid historische feiten op een verhalende wijze. Daardoor ontstond een boek waarin een stukje geschiedenis dat bewaard moet blijven op een toegankelijke manier verwerkt werd.

Hedwige Buys
Jodenvervolging | Vluchtelingen