Vleermuis

Vleermuizen zijn kleine, vliegende zoogdieren met een behaard lichaam en leerachtige vleugels. Er zijn zo’n 925 soorten en ze komen zowat overal ter wereld voor. Dit boek gaat voornamelijk over de dwergvleermuis, die in heel Europa thuis is. De auteur gaat dieper in op de wereld van de vleermuizen en hun verschillende habitats. Hij volgt hun levensloop, van geboorte over hun eerste uren tot het vinden van een partner. Ook hun plaats in de voedselketen en hun manier van jagen worden uitgebreid onderzocht. Daarnaast gaat hij wat dieper in op de relatie vleermuis – mens. Tenslotte geeft Stephen Savage je nog heel wat tips over hoe je vleermuizen kan opsporen. De tekst is erg duidelijk en wordt afgewisseld met weetjes in kadertjes – hier met als achtergrond een vleermuizenvacht. Bovendien staat dit boek vol met mooie, soms best griezelige, foto’s die de toch wel mysterieuze wereld van de vleermuizen dichterbij brengen. Je steekt heel wat op uit dit mooi en verzorgd uitgegeven weetboek. En het is – net zoals de andere delen uit de reeks ‘Dieren om ons heen’ - uiterst geschikt als basismateriaal voor een spreekbeurt!!