Viert de Kerstman ook Kerstmis?

Een boek met verschillende korte verhaaltjes, liedjes, versjes, weetjes en knutselideetjes, allemaal rond Kerstmis. Er is zowel aandacht voor het echte bijbelse kerstverhaal en de daarin voorkomende personages als de drie koningen als voor de meer commerciële 'uitwassen' van Kerstmis zoals de kerstman en de kerstmarkten. Dat werkt wat storend. Het deeltje over de kerstgebruiken in diverse landen is wel interessant. Foto’s en tekeningen wisselen elkaar af. De tekeningen doen heel oubollig aan en de foto's zijn betrokken van het Santa Claus Office! Niet echt een boek waarop iemand zat te wachten.