Verzwegen

Simon is een eenzaat; hij heeft het niet gemakkelijk nu hij geplaatst is in Oakfields, een tehuis voor bijzondere jeugdzorg. Kirsty is gefascineerd door deze 'rare' jongen die bij haar op school zit. Haar eerste ontmoeting met hem was trouwens schokkend: ze vond hem bebloed in het park, op weg naar huis. Kirsty wil Simon helpen maar wordt dikwijls afgewezen. Ten lange leste aanvaardt Simon haar hulp want hij voelt dat zijn leven in gevaar is. Zijn oom, die hem vaak bezoekt in Oakfields, zou er wel voor iets tussen kunnen zitten. En welke rol speelt tante Roz? Voor adolescenten verschijnen de laatste tijd heel veel 'genre'- boeken zoals dat bij volwassenen het geval is. Dit boek staat aangeduid als een thriller maar het is veel meer dan dat. Het is de zoektocht van een jongen die helemaal op zichzelf aangewezen is, nadat hij al heel vroeg in de steek gelaten is door zijn ouders. Hij heeft zijn moeder vermoord teruggevonden toen hij zeven jaar was. Zijn vader zit in de gevangenis als de vermeende moordenaar. Maar niets is wat het lijkt en Simon ontdekt samen met Kirsty uiteindelijk de ware moordenaar. De emoties en de pijn die Simon ondervindt in zijn zoektocht naar de 'dader' gaan gepaard met heel veel weerstand. Het wordt ook een moeizame zoektocht naar zichzelf. Door zijn agressief en soms heel vreemd gedrag kan hij op weinig begrip en hulp rekenen van zijn omgeving, maar de vriendschap die hij krijgt van Kristy helpt hem om keuzes te maken. Uiteindelijk komt zijn vader vrij en kunnen ze samen beginnen aan eenmoeizame tocht naar elkaar en naar een betere toekomst. Dit boek is meer dan een gewone 'thriller' omdat er een heel scala van gevoelens zeer goed en oprecht uitgediept zijn. De schrijfster heeft heel goed de strijd van een jonge tiener die al zoveel meegemaakt heeft weergegeven zonder in tranerigheid te vervallen. Een boeiend boek.