Vervloekt

In het jaar 1348 spoelt een potvis aan op het eiland Waterdunen. De meeste eilandbewoners zijn ervan overtuigd dat dit de voorbode is van een ramp. Wanneer het eiland kort erna geteisterd wordt door een enorme storm en een tijdje later door een vreemde ziekte stijgt de onrust en beginnen sommige mensen te panikeren. Ondertussen gebeuren er echter ook vreemde dingen die duidelijk het daglicht niet mogen zien. De molenaarsdochter Hille ziet en hoort veel maar ze heeft het moeilijk om het verband tussen de verschillende gebeurtenissen te zien. Gelukkig zijzowel zij als haar vader erg ondernemend en kunnen ze samen het tij keren.
Een gefantaseerd verhaal over een eiland dat ooit echt heeft bestaan maar inmiddels overspoeld is door de Noordzee zal zeker jongeren met interesse voor geschiedenis aanspreken. Tegen deze historische achtergrond wordt een spannend avontuur verteld over het samenleven op een eiland met alle mogelijke bedreigingen en intriges. De auteur slaagt er vlot in om je mee te nemen naar de donkere, wat dreigende en mysterieuze sfeer die op het eiland heerst. Je voelt echt de angst voor de storm, de besmettelijke ziekte, de drenkeling ... De meeste personages worden eerder oppervlakkig uitgewerkt maar door de meer algemene typering krijg je snel een beeld van hun rol binnen de gemeenschap en het verhaal. De hoofdpersonages worden wel meer gedetailleerd geschetst. Het verhaal wordt regelmatg onderbroken door de getuigenissen van verschillende betrokkenen die ze afleggen bij de baljuw. Op deze manier wordt soms een tipje van de sluier opgelicht. Hiervoor wordt een ander lettertype gebruikt dat ook een beetje ouderwets aandoet. Voor wie zich de locatie van de gebeurtenissen wat moeilijker kan voorstellen is een eenvoudige maar toch duidelijke kaart afgedrukt op het schutblad. Het verhaal blijft boeiend en spannend tot het einde.