Verborgen agenda

Op een nacht hoort Max vreemde geluiden. Even later belt de politie aan met een aanhoudingsbevel, maar zijn vader is al enkele dagen niet meer thuisgekomen. Even later belandt zijn vader in de gevangenis. Max is doodsbang dat zijn klasgenoten dit zullen ontdekken. Aan de andere kant wordt het thuis een stuk rustiger want uit een aantal flashbacks weten we dat het samenleven met zijn vader geen pretje was. Max heeft het er moeilijk mee dat hij nooit tegen zijn vader durfde opkomen. Wat doet hij als zijn vader hem vanuit de gevangenis om een dienst vraagt? Op school kan hij gelukkig op de steun van de directie en zijn vrienden rekenen. We krijgen een goede beschrijving van het samenleven met een gewelddadige man: de voortdurende spanningen, de onvoorspelbaarheid, hoe vader Max en zijn moeder manipuleert ... Uiteindelijk kunnen Max en zijn vrienden de code uit de agenda ontcijferen: het detective-aspect in het boek. Door hun toedoen kan de bende opgerold worden. Er zijn echter heel wat toevalligheden die hen op het goede spoor brengen! Door de gebeurtenissen ondergaat Max een hele evolutie en die wordt vrij goed beschreven, maar het gaat allemaal een beetje te snel. Alles komt een beetje te gemakkelijk in orde om nog realistisch te zijn.