Van schildknaap tot ridder

Het complete ridderboek door Godfried de Lansier

Heel wat jongens van negen of tien zijn in hun verbeelding stoere ridders. In dit boek kunnen ze te weten komen wat daar in werkelijkheid allemaal kwam bij kijken. Heel het boek baadt in zachte sepiatinten met kleurrijke miniaturen op de begin- en eindpagina's. Dit ingenieuze weet-, kijk- en speelboek wordt voorgesteld als de verzameling raadgevingen van Godfried de Lansier aan zijn zoon Hector. Godfried wordt gevangen gehouden door de Franse ridder Denis d'Oc en betrouwt erop dat zijn zoon, eens een volwaardig ridder geworden, hem zal komen bevrijden. Dat lees je in de brief die op het schutblad is bevestigd. Heel het boek door vind je dergelijke boodschappen achter flapjes en trekpijltjes, pop-ups, to-dolijstjes, kleine boekjes zelfs enzovoort. De veertien lessen in het ridderschap staan opgesomd op één van de eerste pagina's en vormen even zovele hoofdstukjes van een dubbele bladzijde. Ze gaan over de ridderuitrusting, de paarden, heraldiek (uitgebreid!), de training, het steekspel en het bouwen van een burcht en nog veel meer. Ook beroemde ridders en veldslagen uit de geschiedenis komen aan bod. Bij elk hoofdstukje is er een inleidende tekst waarin de vader zijn zoon toespreekt en verder een centrale grote prent en talrijke kleinere illustraties met elk hun onderschrift. De informatie is heel volledig (maar wel vanuit Angelsaksisch standpunt natuurlijk), to the point en zeker te vatten door kinderen vanaf negen jaar. Saillante details over de belegeringen en de veldslagen zullen op veel belangstelling kunnen rekenen. Zoals gezegd kan je ook veel doen en ontdekken; er is zelfs een bordspelletje opgenomen. Hier en daar is er een grappige noot, zoals in het stukje over draken: "Draken zijn een stuk zeldzamer sinds Sint-Joris korte metten met ze heeft gemaakt. (...) Je moet ook zeker weten dat je draak echt slecht is en niet gewoon onbegrepen." Dit had nog wel wat meer mogen voorkomen, naar mijn smaak, maar ja, de opleiding tot ridder is nu eenmaal een serieuze zaak. Vrouwen zijn quasi afwezig in dit boek - over de hoofse liefde geen woord bijvoorbeeld. Maar dat zal stoere knapen worst wezen. Voor de rest vinden ze in dit boek alles wat ze altijd al wilden weten over ridders en dat op een heerlijk speelse manier!