Van Oerknal tot Robot

Alles heeft een begin

Dit leuk geïllustreerde boek gaat over het begin van allerlei dingen zoals het begin van het boek in kwestie, de ideeën. Uit de inhoudsopgave pluk ik enkele uiteenlopende items: het begin van het heelal, van soorten, van dino's, van mensen, van God, van taal, van vakantie, van oorlog, van geld ... Kortom, het begin van zoniet alles, dan toch van veel. Zo worden er op telkens een dubbele bladzijde negenendertig 'beginnen' besproken. We bekijken er enkele van, bv. het begin van soorten op p. 26. "Ken je zezel? Dat is het jonkie van een zebra en een ezel. Als je dat niet gelooft moet je het maar op het internet opzoeken. Een zezel kan zelf geen kleintjes krijgen. Dat komt doordat de zebra en de ezel verschillende soorten dieren zijn." En zo komt de auteur bij Darwin. De theorie van Darwin komt simpelweg hier op neer: "Eén: het leven is hard. En twee: kinderen lijken op hun ouders." Of het begin van God (p. 46): "Geloof is iets wat mensen anders maakt dan dieren. Maar waarom geloven mensen? Heeft God de mensen geschapen of hebben de mensen God bedacht?'" Het soort vragen bij de inleiding doet filosofisch aan maar ze zijn wel pertinent. Vanuit concrete voorbeelden wordt een redenering opgebouwd. De toon is luchtig en bevattelijk. Neem nu 'Het begin van jou' (p. 64). De bevruchting en de ontwikkeling van de foetus worden duidelijk uitlegd. Mooi is hoe de moederkoek beschreven wordt: "Je snapt wel dat er negen maanden voor nodig waren om zo'n mooie baby te maken als jij. Al die tijd had je op de plek van je navel een slangetje zitten dat vast zat aan de moederkoek, een soort pizza die samen met jou groeide in je moeders buik ..." Op de binnenkant van de voor- en achterflap loopt een soort van tijdlijn, beginnend van ongeveer 13,7 miljard jaar geleden tot 2015. De inhoud is een guitig mengsel van filosofie en wetenschap; het geeft antwoorden en roept vragen op en zet aan om verder te zoeken. Echt een waardevol informatief boek.