Twitch en de vlucht van de ijsvogel

Vogels spotten is de  passie van Twitch. Hij woont en leeft dicht bij een natuurreservaat samen met zijn moeder. Op school is hij een eenling en wordt gepest. Als hij op een dag na school wordt opgewacht door zijn pesters, duikt plots een man op uit het niets die hem redt van zijn belagers. Billy en Twitch sluiten vriendschap maar dat wordt een moeilijke kwestie voor hem want toevallig staat er die dag in de krant dat er gevaarlijke man uit de gevangenis is ontsnapt en zich in de buurt van het reservaat schuilhoudt. Kan hij die vreemde man vertrouwen die beweert ijsvogeltjes te komen spotten?

Het is fijn om te beginnen lezen in een boek dat aanzet in een mooie stijl, goed vertaald is en waar de spanning meteen voelbaar is. Deze detective beantwoordt daar helemaal aan. Het is een verhaal met vele meanders, zoals het hoofdpersonage Twitch (zijn achternaam is niet toevallig Carvor, wat kraai betekent) die nog altijd met een groot gemis leeft na de dood van  zijn opa. Die leerde hem alles over vogels, over hutten bouwen in de natuur en over respectvol omgaan met alles wat leeft. In de vakantie kan Twich zich helemaal uitleven maar deze vakantie zal hem lang heugen. Blijkbaar is er een zak met geld verstopt in het reservaat waar Twich elke dag vogels gaat spotten en vogels verzorgt in zijn boshut. Billy – de vermeende ontsnapte gevangene – wil de vriendschap met Twitch onderhouden want die kent het reservaat op zijn duimpje. Twich zijn leven wordt ingewikkeld. Zijn zelfvertrouwen heeft een grote  deuk gekregen door al die pesterijen en slagen die hij kreeg op school, zijn vertouwen in mensen is diep geschaad en toch gaat hij de confrontatie met zichzelf niet uit te weg en langzaam leert hij accepteren dat hij anderen nodig heeft. Zijn zorgende buurvrouw helpt hem daar een handje bij. De auteur neemt de lezers enerzijds bij de hand om de natuur te ontddekken en tussen neus en lippen boeiende kennis over vogels mee te geven, maar het staat het verhaal niet in de weg (namelijk een gewiekste boef in een valstrik lokken). Het einde van het boek kan ik niet verklappen maar Twitch weet een valstrik op te zetten samen met vrienden, maar dat gaat niet zonder slag of stoot: je houdt je adem in tot de laatste bladzijden .

 In Keverjongen heeft de auteur laten zien wat hij kan en ook dit boek is een juweeltje. Zijn grondige kennis over het gedrag van vogels en hun habitat werkt aanstekelijk. Een boek dat je vakantie spannender maakt.