Tobie Lolness. Op de vlucht

Tobie is niet groter dan anderhalve millimeter en behoort tot het boomvolk, dat al sinds het begin der tijden de reuzeneik bevolkt. Zijn vader heeft hoog in de boom een revolutionaire uitvinding gedaan. Maar omdat deze uitvinding het voortbestaan van de boom in gevaar zou brengen, weigert hij hem af te geven. Sindsdien is zijn gezin verbannen naar de onderste takken, vervolgens naar een strafkamp gestuurd en ten slotte ter dood veroordeeld. Alleen Tobie is ontsnapt. Het verhaal begint met de achtervolging op Tobie door de boombewoners. Doorheen de opeenvolgende gebeurtenissen maakt de auteur gebruik van flashbacks. Daardoor wordt het duidelijk waarom de boombewoners Tobie en zijn ouders hebben verbannen. In dit verhaal leunen fantasie en realiteit dicht tegen elkaar aan. De wijze waarop deze op zichzelf bestaande samenleving is uitgewerkt en beschreven, geeft het gevoel dat ze werkelijk kan bestaan. De strijd die geleverd wordt om te voorkomen dat de uitvinding in verkeerde handen terechtkomt, is een herkenbare strijd tussen goed en kwaad. Temidden van de vooral spannende opeenvolgende gebeurtenissen, heeft de auteur ook oog voor gevoelens zoals vriendschap, angst, liefde, rechtvaardigheid, … Dit is een beklijvend boek dat je gedurende 28 hoofdstukken, verdeeld over 347 bladzijden in z’n greep houdt. De verrassende plot geeft de lezer niet alleen de zekerheid van een vervolg maar ook hoop op een terugkeer voor Tobie naar de boom, hoop op de redding van niet alleen de boom maar ook de aarde.