Tiffany Dop

De eerste zin van dit boek is meteen al heel bijzonder: “Ik was dertien en wilde een baby.” Menig ouder zal wellicht zijn wenkbrauwen fronsen, maar zowel ouders als kinderen zullen ongetwijfeld verder lezen in dit erg vlot geschreven boek. Je leert Tiffany Dop kennen, geen gemakkelijke jongedame van dertien jaar. Haar naam wordt meestal in één adem uitgesproken met een zinnetje in het Gronings dialect van haar moeder: Tiffany Dop-bats veur de kop. Tiffany is behoorlijk vrijgevochten en niet echt een stereotiep, braaf meisje. Ze draait haar hand niet om voor een vechtpartijtje, is haar twee halfbroers liever kwijt dan rijk en is erg zelfstandig. Haar moeder trekt zich immers niet veel aan van haar kinderen. Op een dag krijgt ze toevallig een baby in haar armen gedrukt en dat bevalt haar zo onverwacht goed dat ze zelf een kindje wil. Ze gaat meteen op pad. Met een beetje geluk, denkt ze, is ze voor het eten zwanger ... Ze gelooft dat ze een beter mens kan worden als ze een lief klein kindje heeft van zichzelf, dat ze kan verzorgen. Ze beseft dat ze, onder die stoere bolster, ook lief en zorgzaam kan zijn. Dat is voor haar een hele openbaring. Een vader hoeft ze niet, het gaat haar alleen maar om het kindje. Gedurende het verhaal volgen we haar in haar zoektocht naar de geschikte donor, met haar eigen aanpak en haar persoonlijke bedenkingen ... Hoewel de situering, de sociale achtergrond, het milieu waarin Tiffany verkeert, eerder schrijnend zijn, is Tjibbe Veldkamp er in geslaagd een heel grappig boek te schrijven, waarin je duidelijk merkt dat het om de humor gaat. Tiffany blijft, ondanks alles, een kind. Dat is duidelijk te merken aan de eisen die ze stelt voor de vader van haar kind. Hij moet niet sterk zijn, geen haast hebben en schoon zijn ... Naargelang het verhaal vordert stelt Tiffany zich de vraag: heeft ze echt een baby nodig om een andere Tiffany te zijn? Wie aan het boek begint, zal het niet kunnen wegleggen. De vaart die erin zit, de humor, de leuke typering van de hoofdfiguur en de bijzonder vlotte schrijfstijl maken van 'Tiffany Dop' een erg leuk boek. Zeker lezen!