Te veel verdriet voor één hart

Vier tragedies van Shakespeare opnieuw verteld

In 2008 verscheen voor het eerst deze bewerking van Shakespeares tragedies. Hamlet, Othello, Macbeth en Koning Lear passeerden de revue in prozavorm. Nu is dit boek opnieuw beschikbaar in een makkelijker mee te nemen en lichtere uitgave in paperback. Tegelijkertijd verliest het een beetje van zijn oorspronkelijke klasse, maar de tekst en de illustraties maken nog altijd alles goed. Ed Franck doet recht aan Shakespeares originele teksten, ook al goot hij ze in prozavorm. Ook de illustraties van Carll Cneut weten de personages op een perfect Shakespeariaanse manier te vatten. De prenten zijn subtiel en allesomvattend tegelijk. Sommigen springen er echt uit, zoals de oudste, de jongste en de magerste uit Macbeth.
Dit duo was in 2008 al niet aan zijn proefstuk toe. Tevoren verscheen al 'Hou van mij', een bundel van de mooiste liefdesverhalen. Na de bundel met tragedies verscheen ook een bewerking van Chaucers Canterbury tales, Edgar Allen Poes griezelverhalen, en Boccaccio's Decamerone. Het bewijs dat deze authentieke teksten nog steeds een actuele interesse genieten. Ed Franck verklaart in zijn voorwoord hoe hij Shakespeares teksten toegankelijk wenste te maken voor een breder publiek, niet in de eerste plaats voor de grote specialisten. Daar is hij zeker in geslaagd, zonder het originele karakter echt te doorbreken.