Stoere Beroepen 2

In dit tweede Stoere Beroepenboek vertellen ruim dertig jonge mensen hoe zij zonder schooldiploma of via een opleiding op de werkvloer toch een stoer beroep vonden. Ze leerden hun beroep vooral in de praktijk en werden op de werkvloer opgeleid door collega’s. De beschreven beroepen zijn erg verscheiden. Zo lees je o.a. over een fietsenmaker, een schoonheidsspecialiste, een hoefsmid, een vioolbouwer, een goudsmid, een modestyliste, een vliegtuigmotormonteur, ... De ervaringen van deze mensen werden verwerkt in een informatieve tekst, die werd onderverdeeld in korte delen. De schrijfster richt zich geregeld rechtstreeks tot de lezer, wat het inleven bevordert. Kleurrijke foto’s van zichtbaar tevreden mensen op de werkvloer visualiseren de inhoud van elke beschrijving. Foto’s en tekst vormen samen een aantrekkelijk geheel dat uitnodigt om te doorbladeren. Het boek werd gemaakt in Nederland. Dat brengt met zich mee dat een aantal situaties eigen zijn aan dat land. Dat betekent echter niet dat ze daarom niet te vertalen zijn naar de Belgische context. Dit ‘Stoere beroepen 2’ biedt op een uitnodigende manier inzicht in de mogelijkheden van de arbeidsmarkt. Het hoort daarom in elke bibliotheek of school thuis, waar het niet alleen zoekende jongeren, maar ook iedereen die begaan is met de toekomst van jongeren kan inspireren en uitnodigen om de eigen blik te verruimen.