Stiene en de Bultgriezel

Dit verhaal speelt zich af in Cruysem in het jaar 1654. Stiene Ster woont er in een boerderijtje aan de rand van het kasteelbos. Eigenlijk heet ze Stiene van Vliet. De naam Ster kreeg ze van haar grootvader. Die vond dat het meisje over bijzondere gaven beschikte. Dat is ook zo. Ze kan namelijk uit een kneedbare materie de meest wonderlijke beeldjes maken. Die gave meent ze te kunnen gebruiken wanneer ze hoort dat er in een naburig kasteel een wedstrijd wordt georganiseerd waarmee ze haar gewicht in goudstukken kan verdienen. Op die manier kan ze haar familie voor de rest van hun leven uit de zorgen helpen. Op haar tocht naar het naburige kasteel wordt ze vergezeld door Wannes, een gebochelde jongen die op het kasteel waar Stiene als diensmeisje werkt, wordt opgevoed. De tocht verloopt niet zonder moeilijkheden. Alle ingrediënten die in een historisch verhaal kunnen voorkomen, worden aangeraakt. Ze ontmoeten er zonderlinge figuren, maken kennis met bedrog en wantrouwen en leren langzaam wennen aan het contrast tussen goed en kwaad. Eigen aan de verhalen van deze auteur zijn de beschrijvingen van de in die tijd ongerepte natuur. Passages waarin de verbondenheid van mens met natuur beschreven wordt, zijn mooi. Ze worden echter jammer genoeg opgeslorpt in de vaart van het verhaal en de oppervlakkige en vaak primitieve dialogen en handelingen. Misschien is dat ook zo. Het boek is mooi uitgegeven, illustraties zetten de toon van het verhaal extra in de verf en de lay-out nodigt uit tot lezen. De tekst op de achterflap belooft een spannend, grappig maar ook ontroerend en hartverwarmend verhaal over een vriendschap die almaar groter wordt. Maar 19,95 euro is wel veel voor een verhaal dat zowel wat taal als inhoud betreft, weinig diepgang biedt.