Steen voor steen

Een muis ziet tussen de stenen een mooi bloempje groeien. Wanneer hij het probeert te plukken komt niet alleen het plantje helemaal los, maar valt er ook een steen uit de muur. Steen voor steen breekt hij samen met zijn vriendjes de muur af tot ze aan de overkant van het water andere dieren ontdekken. Dat brengt hen op het idee om de stenen te gebruiken om een brug te bouwen naar elkaar.

De cover van dit woordeloze kartonboekje is zeer aantrekkelijk en veelbelovend. Een grappig muisje kijkt door een echte uitsnijding in de omslag naar een bloempje. Verspreid over enkele pagina's zie je hoe de eerste steen uit de muur valt. De eenvoud van het verhaaltje zal peuters zeker aanspreken, maar de expressie van muis en zijn helpende vrienden zou explicieter mogen zijn. Er is enige variatie in de manier waarop ze de stenen dragen, maar voor de rest zijn de illustraties behoorlijk statisch, zoals de wolken en de twee stukjes land. Duidelijk zijn ze wel waardoor het boekje geen tekst behoeft. Vermoedelijk werden voor de dieren aan de ene kant bewust herkenbare, vertrouwde dieren (muis, kat, varken ...) getekend en aan de andere kant dieren uit overzeese gebieden (giraffe, aap, olifant …). Volwassenen begrijpen onmiddellijk de achterliggende boodschap, maar peuters en kleuters zullen meer duiding nodig hebben. Op zich is het een leuk boekje met een vrolijk, zacht kleurgebruik en een intrigerende omslag.