Spreek je chocola?

Een mooie, hartverwarmende en actuele jeugdroman over vriendschap die geen grenzen kent. Vriendschap die niet begrensd wordt door cultuur en niet gestopt wordt door het spreken van verschillende talen.

De vindingrijke Jaz sluit al snel vriendschap met een nieuwkomer in de klas. Nadima spreekt de taal niet, maar dit houdt Jaz niet tegen om een manier te zoeken om met elkaar te communiceren. Doorheen het verhaal leer je beide personages kennen, en leren ze elkaar ook steeds beter kennen. Je komt meer te weten over de achtergrond van Nadima, en je leeft mee met de pogingen die Jaz onderneemt om op haar manier te helpen. Dit verloopt zeker niet altijd vlekkeloos, maar ze vertrekken altijd vanuit de beste bedoelingen.

Op deze manier slaagt de auteur erin om veel vragen en bedenkingen over vluchtelingen bespreekbaar te maken. Het boek is een vlot leesbaar meisjesboek. Niet diepgaand, maar voor deze leeftijdsgroep wel een goede kennismaking met de problematiek rond diversiteit en vluchtelingen.