Sporen in het zand

Het verhaal van een nieuwe nomade

De ondertitel van dit boek ‘het verhaal van een nieuwe nomade’ geeft een perfecte weerspiegeling van de inhoud. Van een nomade in de Ténéréwoestijn ontpopt Boukry zich tot een stadsnomade, die moet zien te overleven in de harde wereld. In die wereld heeft Boukry maar één doel: Maria vinden, de verpleegster die eerst zijn kinderhart en daarna zijn liefde heeft gestolen. Twee verhalen die samen één zijn, slingeren zich een weg naar het einde van dit boek. Een hoofdstuk met het verhaal van de moderne nomade wordt steeds afgezet tegen een hoofdstuk met het verhaal van het leven van vroeger in de woestijn. Het verhaal van vroeger gaat over de Toeareg, over hun tradities en over Boukry’s leven voor zijn vlucht. Het verhaal van de moderne nomade gaat over Boukry’s vlucht, over zijn zoektocht naar Maria. Elk volgend hoofdstuk lopen de verhalen meer naar elkaar toe, spelen ze meer op elkaar in. Elkaar aanvullend geven ze een bredere kijk op de situatie van Boukry. Vandekerckhove slaagt er op een sublieme manier in om het verhaal van Boukry neer te schrijven. Een verhaal dat ontroert, een verhaal waarin woorden gewikt en gewogen zijn, gekeurd en goed bevonden. Na het lezen van dit boek zult u dit enkel kunnen beamen.