Soldaat Marie

Marie Schellinck, geboren op 6 april 1757 te Gent, is een vrijgevochten vrouw. Ze heeft een woelig bestaan achter de rug als ze op haar tweeëndertigste beslist om in dienst te treden bij het Franse revolutionaire leger. Zo komt ze als enige vrouw (verkleed als man) terecht in een mannenwereld. Zestien jaar lang houdt ze zich staande tussen de soldaten. Haar doel is om op deze manier een betere toekomst aan haar dochter Jeanne te kunnen schenken. Zij was amper tien jaar oud toen Marie haar achterliet bij haar vader en grootmoeder. Het geld dat ze bij het leger verdiende, stuurde Marie op naar huis zodat Jeanne degelijk onderwijs kon genieten. Marie leefde uiteindelijk zelf een leven vol avontuur en leerde haar ware liefde kennen. De liefde van haar dochter was haar grootste gemis.

De Gentse schrijfster Katrien Van Hecke houdt van geschiedenis en nog meer van het schrijven van verhalen over geschiedkundige feiten. Zo is het een feit dat Marie Schellinck vroeger in Gent leefde en effectief gediend heeft in het Franse leger onder leiding van Napoleon Bonaparte. Ze schopte het er zelfs tot onderluitenant. Deze historische roman is dus gebaseerd op waargebeurde feiten. In Gent vind je, mede dankzij Katrien Van Hecke, ook een straatje dat vernoemd werd naar soldaat Marie. Zo wordt deze lefgozer van een vrouw uiteindelijk in ere hersteld.

De auteur heeft een vlotte schrijfstijl en er zit behoorlijk wat tempo in het verhaal omdat de gebeurtenissen elkaar snel opvolgen. De tekst is zo beeldend geschreven dat je je gemakkelijk een voorstelling kan maken van hoe het er toen aan toe ging. Je krijgt een boeiende kijk op een deel van het leven ten tijde van Napoleon. De kaft draagt daar ook een steentje toe bij.

De briefwisseling tussen moeder en dochter wordt in een ander lettertype gedrukt, zodat het lijkt of het met een pen geschreven is. Aan de frequentie van de briefwisseling kan je merken dat met de tijd de band met het thuisfront verzwakt of zelfs verdwijnt.

Dat het leven van Marie voor ze in het leger trad niet rozengeur en maneschijn was, wordt snel gesuggereerd. Wat er precies gebeurde, wordt maar met mondjesmaat verteld om een zekere spanning op te bouwen. In de 18de eeuw werd een vrijgevochten vrouw snel scheef bekeken of zelfs beschouwd als een gevaar. Gelukkig voor Marie ontmoette ze in het leger de Fransman Louis. Hun romance zorgde ervoor dat de harde realiteit waarin ze zaten wat zachter werd.   

Achter in het boek heeft de auteur nog voor een paar handige extra’s gezorgd. Je vindt er een tijdlijn, een register van plaatsnamen en termen en een handjevol Gents.

Een boeiende young adult met een historische waarde.