Smartphone Filmstudio

Tips en tricks om je eigen filmpjes te maken en te projecteren

Dit is veel meer dan een boek, het is een volledig startpakket om je eigen film te draaien, én hem te vertonen aan een publiek. Een boekje leert je hoe je best aan de slag gaat in drie delen: de voorbereiding, het filmen zelf en de postproductie. Deel 1 geeft tips om ideeën te vinden, ze uit te werken tot een scenario en een storyboard, crew en cast te verzamelen, en kostuums, props en locatie te regelen. Deel 2 vertelt je wat van de regisseur verwacht wordt en zoomt in op filmgenres, camerastandpunten, geluid en belichting. Het derde deel belicht alle aspecten van postproductie. Het boekje sluit af met een woordenlijst en een register. In een afzonderlijk boekje kan je storyboards tekenen: eerst enkele verder afwerken, daarna volledig zelf aan de slag gaan. De boekjes zitten in een doos waarin je een smartphone kan bevestigen en die je met de bijgevoegde lens kan ombouwen tot een projector. Te monteren luidsprekers, een popcorn bakje en cinematickets vervolledigen het pakket.

De tips en tricks zijn overwegend handig, goed geformuleerd en gestructureerd. Enkele filmtermen worden evenwel niet of onvoldoende verklaard: cast, crew, script, screentest, voice-over, cuts. Daarnaast waren nog een paar moeilijke woorden als ‘geijkt’ of ‘adrenalinestoten’ makkelijk te vermijden geweest. Ronduit belachelijk is de uitleg dat de term ‘motion picture’ zou komen van bewegen met de camera! Jammer ook dat er heel vaak over apps gesproken wordt, zonder er concrete te vernoemen. De vormgeving is zeer aantrekkelijk, zowel van het boekje als van alle andere elementen, inclusief de doos. Verwacht wel niet te veel van de projectiekwaliteit.