Skulduggery Pleasant

'Skulduggery Pleasant' voelt aan als een ritje op de achtbaan. Met duizelingwekkende snelheid word je van hot naar her gedraaid en gezwaaid en achteraf besef je niet meer goed wat er gebeurd is. Iets soortgelijks overkwam me met dit boek. En zoals je zowel volslagen adepten als complete tegenstanders hebt van achtbanen, zo zul je dezelfde categorieën onderscheiden bij dit boek. Ofwel hou je ervan, ofwel verfoei je het. Het uitgangspunt is immers lichtjes extreem te noemen. Of hebt u al een boek gelezen over een detectiveskelet in maatpak? Nee, ik verwacht geen antwoord. Stephanies oom Gordon was bij leven gekend als een geïnspireerde griezelschrijver. Een bijzonder fantasierijk man, zou men denken, maar Stephanie ontdekt na zijn dood al gauw dat de man putte uit zijn eigen ervaringen met een wel heel vreemde wereld, waar goed en kwaad hun strijd beslechtten. Wanneer Stephanie op onaangename manier kennis maakt met figuren met niet bepaald positieve gevoelens, is ze blij dat ze kan rekenen op de hulp van niemand minder dan Skulduggery Pleasent, een skelet in maatpak. Skulduggery is op onzachte wijze aan zijn einde gekomen, maar is als een soort wraakskelet weer tot leven (nu ja, leven?) gekomen. Samen binden ze de strijd aan tegen het kwade. Ondanks de wel zeer onwaarschijnlijke premisse blijkt dit verhaal te werken. Skulduggery is een krachtig personage, evenals de pittige Stephanie. Het verhaal geeft blijk van humor, maar anderzijds zijn er best harde scènes, dus gevoelige lezers dienen zich te onthouden. Jammer dat het verhaal bijwijlen meer lijkt op een filmscenario dan op een boek. Het verbaast dan ook niet dat de filmrechten op dit boek al verkocht werden. Alleen spijtig dat dat in het boek de duidelijkheid niet altijd ten goede komt. In ieder geval kon 'Skulduggery Pleasant' ons wel bekoren. Wie een beginzin als "De plotselinge dood van Gordon Edgley was voor iedereen een schok, niet in de laatste plaats voor hemzelf." uit zijn pen kan schudden, weet onze aandacht alvast te vangen. En ondanks de soms vage uitwerking en niet steeds even geslaagde grapjes blijft Skulduggery tot nader order onze favoriete skeletdetective.