Sequoia

Een toekomstroman

In deze toekomstroman bestaat er een onder- en een bovenwereld. Maarian woont in Eden, de onderwereld. Zij wil uitzoeken of het waar is wat er verteld wordt over het Buitenland, de bovenwereld. Haar vader was een wetenschapper die niet zomaar wou aanvaarden dat de bovenwereld onleefbaar was. Na het overlijden van haar papa kan Maarian niet aan de drang weerstaan om zelf op onderzoek naar het Buitenland te trekken. Ze komt in een heel vreemde wereld terecht waar ze zich moeilijk kan redden. Gelukkig wordt ze gevonden door een oude man die haar leert hoe ze kan overleven in deze nieuwe situatie. Ondanks het feit dat ze een verschillende taal spreken, groeit er toch een hechte band tussen hen beide. Het is ook deze man die haar een nieuwe naam geeft: Sequoia. Hij zorgt ervoor dat een gids haar naar de Autoriteit van zijn land brengt. Op haar tocht samen met deze gids ontdekt Maarian langzaamaan deze nieuwe wereld. Ze leert respect te krijgen voor andere gewoontes en stelt zich steeds meer vragen bij haar eigen wereld. Maar ondertussen ervaart ze ook zeer veel tegenkanting en vooroordelen tegenover haar leefgemeenschap.
Het contrast en het onbegrip tusen de twee werelden wordt heel duidelijk en heel krachtig beschreven. Aanvankeljk heeft Maarian totaal geen begrip voor de wereld waar ze in terechtkomt en blijft ze vasthangen aan haar eigen normen en waarden. Geleidelijk aan ziet en voelt ze echter ook de positieve zaken. De controle in de bovenwereld is ook minder strak dan ze gewoon was. Op haar beurt veroorzaakt ze twijfel bij haar gids en groeit bij allebei het begrip en een openheid naar elkaar toe. Allebei beginnen ze zich steeds meer vragen te stellen over het systeem waarin ze leven en Maarian vraagt zich af waarom de wetenschappers de waarheid verborgen houden. Deze evolutie van Maarian wordt heel mooi en subtiel beschreven.  Boeiend is ook dat er verschillende onderwerpen aangesneden worden zoals spitstechnologie, seksualiteit, voeding ...
Hoewel het verhaal in de toekomst gesitueerd is, zijn er toch heel sterke linken met de realitet van alledag. Verschillende culturen en visies staan vaak lijnrecht tegenover elkaar, gewoon omdat weinig mensen de moeite doen om 'het vreemde' te leren kennen. Door vooroordelen wordt onze mening vaak gevormd en misvormd. Het boek is een pleidooi voor meer openheid en verdraagzaamheid. Door het in de toekomst te situeren komt het niet als een boodschap over maar het laat de aandachtige lezer wel eens stilstaan bij zijn eigen visie op anderen.
Het verhaal is heel vlot geschreven. Het start vrij traag maar stilaan word je meegetrokken doordat de spanning steeds meer stijgt. Het open einde laat vermoeden dat dit verhaal zeker nog vervolgd zal worden en dit is zeker iets om naar uit te kijken.