Schapen

Bollen van wol

In de reeks 'Pootje voor Pootje' wordt telkens één diersoort voorgesteld, en dat op het niveau van jonge lezertjes. Het zijn vooral kijkboeken, met prachtige foto's. In de reeks komen zowel huisdieren als wilde dieren aan bod.
Dit boek gaat over schapen. Schapen zijn grappig, schuchter en hebben een goedmoedig karakter. We lezen over de lammetjes, de soorten schapen, de rol van de moeder en hoe ze in de verschillende seizoenen leven. We volgen een jaar lang een kudde die in de bergen leeft, wat extra aantrekkelijke foto's oplevert. De informatieve tekst is groot gedrukt in een goed leesbaar lettertype. Je vindt ook informatie in de schijnbaar handgeschreven tekst onder de schitterende foto's. Het boek sluit af met vragen over de inhoud en verwijzingen naar de pagina's waar je de antwoorden vindt in het boek. Dit boek brengt heel wat informatie voor geïntresseerde kinderen. Voorlezen en kijken kan vanaf vijf jaar en zelf lezen vanaf acht jaar.