Schaduwjongen

Toen Emilie vijftien jaar oud was, leerde ze Samuel kennen. Hij spoelde samen met een aantal andere West-Afrikaanse bootvluchtelingen aan op het eiland Gran Canaria. Emilie hielp hen maar uiteindelijk werden ze ontdekt en naar een opvangkamp gebracht. Toen ze hem op haar laatste vakantiedag bezocht, stopte ze hem een briefje toe met haar adres. Op die manier kon hij haar laten weten hoe het verder met hem ging. Drie jaar later staat Samuel plots ’s nachts aan haar raam in Noorwegen. Dat moment is het begin van het verhaal.

In de opeenvolgende hoofdstukken wordt er vanuit de perspectieven van de beide hoofdpersonen verteld. Flashbacks beschrijven wat ze de voorbije drie jaar hebben meegemaakt. Daarin maakt de lezer enerzijds kennis met de ervaringen die Samuel als vluchteling, op zoek naar een betere toekomst, heeft gekend. Het is een opeenstapeling van ellende, uitbuiting, wanhoop en uitzichtloosheid. Die ervaringen deelt hij niet met Emilie. In hun dialogen staat vooral zijn gevoel van frustratie, omwille van het onrecht dat hij voelt, centraal. Wat Emilie betreft, krijgt de lezer een beeld van een welstellend geëngageerd Noors meisje dat probeert te begrijpen wat Samuel heeft meegemaakt en tegelijk machteloos is.

De sobere taal, de heldere beschrijvingen en levendige dialogen bevorderen de inleving en zorgen ervoor dat dit verhaal heel vlot leest. Vlot maar ook hard en confronterend. Het lijkt wel alsof de auteur alles heeft ingezet om de lezer bewust te maken van de onrechtvaardigheid die er in de wereld heerst door scherp een schrijnend  beeld te schetsen van een jongen die geen toekomst heeft in deze wereld. 'Schaduwjongen' is het derde deel van een trilogie. Het eerste, niet vertaalde deel vertelt de geschiedenis van Emilie en Samuel. Het tweede wel vertaalde deel ‘Wereldredders’ beschrijft Emilies acties tegen kinderarbeid. Dit derde deel kan moeiteloos los van de eerdere delen gelezen worden. Geen verhaal waar je vrolijk van wordt, integendeel. Wel een verhaal dat vragen oproept en de kijk op de huidige samenleving misschien wel verbreedt.